fbpx

Proč vznikly tyto neobyčejné karty.

V poslední době jsme ve zvláštní situaci. Život kolem nás se stává mnohem složitější. Potkáváme nebezpečí, která jsme dříve nepotkávali, ničí se životní prostředí jen za účelem zisku, elity nám bezostyšně lžou… Jíme potraviny, které mají několikanásobně méně výživných látek, než tomu bylo před 50 lety. Jíme stále více léků, než abychom se soustředili na původ nemoci a tyto příčiny odstranili. Stále více lidí žije s vleklými nemocemi, které dříve nepostihovali ani zdaleka tolik lidí jako nyní.
Bylo by toho mnohem víc co není v pořádku.

Na druhé straně je zde stále víc lidí, kteří chtějí něco udělat se svým životem, chtějí žít jinak, lépe. Tito lidé se vzdělávají, jdou kupředu a není pro ně důležité, kolik mají majetku, ale jaký život vedou. Stále více lidí si uvědomuje, že není něco v pořádku. Mnoho lidí se ať už aktivně, nebo pasivně věnuje ochraně přírody. Lidé jsou ochotni se spojit, pomáhat si, chránit se…

Naše karty vznikly proto abychom podpořili vaši cestu.

– k sebepoznání.

– k úspěšnému životu.

– k pohodě.

– k seberealizaci.

– k uklidnění duše.

– k nastartování dne.

– k pomoci při řešení starostí.

Ano možná se to zdá jako malý krok. Ale věřte – pokud budete po kartách sahat opakovaně donesou vás daleko!

Pokud před sebou máte karty, jistě vidíte. že na nich naleznete Afirmace a Mandaly..

Pojďme si říct co to vlastně je.

Afirmace je cesta k sobě samému.

Náš svět, to co zažíváme, to co vidíme v sobě i kolem sebe je tvořeno našimi myšlenkami. Ať už jsou to myšlenky z minulosti, které k nám tu, či onu situaci přitáhly, vytvořily náš svět a ovlivnili naše vidění.
Nebo myšlenky současné, díky nimž vidíme krásu deště, padajícího na rozpálenou zem, nebo naopak hnusný déšť a bahno po něm…

Řekli jsme si tedy, že jeden vnímá svět pozitivně a jiný negativně. Dá se ale dělat něco s tím, aby ten, co jej vidí negativně svůj pohled změnil? A jsou karty k něčemu i tomu s negativním myšlením?

Na obě otázky musíme odpovědět ANO.

Naše mysl je jedinečným „strojem“, který dokáže změnit náš pohled na svět a vytvářet naši budoucnost. Mysl můžeme využít k tomu abychom byli zdraví, úspěšní, abychom dotáhli projekty do konce, abychom byli bohatí, abychom našli toho správného partnera.

O čem tedy Afirmace jsou?

Jsou palivem pro to aby naše mysl uvažovala pozitivně, abychom svět viděli veseleji, místo problémů abychom viděli řešení, abychom před sebou očekávali jen to dobré. A nezáleží zda za chvíli zahneme za roh, nebo víme, že to pozitivní budeme prožívat i za dlouhou dobu. Afirmace náš vedou naším životem k tomu úžasnějšímu, pozitivnějšímu a barevnějšímu světu.

I v latině slovo Afirmace znamená „posílit“ – to vystihuje význam Afirmací dokonale.

Můžete nyní posílit to, co chcete aby hrálo ve vašem životě důležitou úlohu.

A to není vše. Pokud díky Afirmacím budete posilovat to pozitivní, budete zároveň oslabovat to negativní.

Naše mysl je malý, ale výkonný počítač a co do něj uložíme, bere mozek jako skutečnost. I když to pro ostatní skutečnost není. Nebo alespoň nebylo. Když si začneme říkat, že jsme oškliví, tak tím časem přesvědčí naše mysl nejen nás, ale také naše okolí.

Stačí ale, když své myšlenky změníme, začneme si věřit, začneme se chovat sebevědomě. Pak, když se setkáme s lidmi, které jsme nějakou dobu neviděli, padají velice často takové otázky jako: „Co se s tebou stalo, ty úplně záříš? Ty jsi byla na nějaké plastice? Vypadáš totiž úžasně. Z tebe to štěstí úplně odkapává, co se stalo, máš někoho nového?“

Hned to na vás bude poznat. A toho můžete dosáhnout díky Afirmacím.

Proč jsou Afirmace tak skvělé?

Těch důvodů je několik.

– Naše karty můžete nosit každý den u sebe. Nebo jedny můžete mít doma a druhé v práci. Na dovolenou do kufru se také vlezou bez obtíží. Na rozdíl například od mentora.

– Stačí jedna, dvě pozitivní myšlenky denně, myšlenky, ke kterým se během dne několikrát vrátíte a pokud vším ostatním nebudete moc Afirmací popírat, budou se dít zázraky.

– Krátké Afirmace se dají i lehce zapamatovat a pokud potřebujete něco konkrétního posílit, můžete jednu, nebo dvě Afirmace používat i několik dnů po sobě.

– Změna je nenásilná, pohodová a někdy až zázračná. Tak proč to nevyužít?!

Čemu věřím, na co myslím, tím jsem a to žiji.“

A jak to tedy funguje?

Možná o tom víte, možná ne, ale náš mozek je vybaven něčím, čemu se říká neuroplasticita. Co to znamená? Že jakékoli naše zkušenosti, které se opakují, učení, myšlení, chování a naše činnosti mění anatomii mozku. Vznikají nová neuronová spojení. Čím častěji tato spojení posilujeme, tím jsou silnější.

To by bylo z vědy vše. 🙂

Podstatné je, že to, na co myslíme je silné. To, co ze svého života odstraníme slábne.

Pokud – a to i nevědomky – používáme negativní myšlenky, vyjádření, prohlášení a v podstatě nevědomé Afirmace, ani si to neuvědomujeme, ale tyto věty a myšlenky negativně ovlivňují celý náš život.

A nyní je vám asi jasné, že to funguje i naopak – pokud jsme pozitivní ve svých myšlenkách a prohlášeních, je i náš život mnohem pozitivnější.

Afirmace je takové semínko krásné růže. Pokud je budeme opečovávat, vracet se k němu, objeví se nakonec něco tak krásného, tak neskutečně dokonalého, že i my sami zůstaneme jednoho dne stát s otevřenými ústy.

¨

Ale pozor – stejně jako ta naše růže i naše Afirmační změna života chce nějaký čas. Změna života pomocí Afirmací je snadná cesta, ale musíte vydržet. Jako u všeho.

Myslíme si ale, že naše karty vás nenechají je jen tak odložit a zapomenout na ně. Budou se vám připomínat, dokud je nebudete brát do ruky tak často, jak to bude potřeba. V prvních týdnech, nebo měsících by jste si z Afirmací a Mandal měli udělat malý rituál. Nakonec si den bez těchto karet nebudete umět ani představit.

Každý den máme tu moc si zvolit cestu.

Buď cestu POHODY a ÚSPĚCHU.

Nebo cestu kde se NEDAŘÍ a my máme STAROSTI a PROBLÉMY.

Není třeba být jen pozitivní. Není potřeba potlačovat každou myšlenku, rozmýšlet každé slovo. Ony pozitivní prohlášení a myšlenky jsou silnější než ty negativní. Ale nažte se aby jste většinově přemýšleli, mluvili a jednali pozitivně.

Naše Afirmační karty byly sestavovány s ohledem na mnoho aspektů našich životů. Na to aby byly Afirmace komplexní, aby jste je nenašli na každém rohu. A celá koncepce byla vytvořena tak, aby vám v životě katry pomohly hravou, pohodovou a jednoduchou formou.

Věříme, že se Afirmace stanou vaším každodenním průvodcem.

Mandala je svět, mandala je vzorec života, mandala je vše.

Mandala – slovo ze sanskrtu, znamenající – jak jinak – kruh nebo magický oblouk.

I když mandala nemusí být pouze kruh, většinou alespoň některá její část má kruhový tvar. Mandala je nadčasový symbol, který najdeme napříč časem a kulturami. V poslední době mandala jako vzor, jako umění i jako pomocník při cestě životem zažívá svou renesanci. Vždyť se podívejte kolem sebe – v přírodě je symbol kruhu všudypřítomný – například kruhy na vodě, Slunce, pařez stromu je také kulatý, kapka vody na zemi vytvoří kruh a když se podíváte na vločku pod mikroskopem vytváří její vrcholy také kruh.

Vždyť ve vesmíru se vše obíhá po kružnicích, nebo po eliptických drahách.

I když mandala prošla všemi kulturami světa, nejrozšířenější a největší simboliku u mandal nalezneme v Tibetu Zde je tvorba mandal uměním. Každá sestává z nekolika kruhů, propojených čtverečky a trojúhelníky. Výsledná mandala zobrazuje vesmír, ale také nitro člověka, harmonii světa, cestu každého lidského tvora i lidstva jako celku. Mandala se objevuje v mnoha náboženstvích – v té naší – křesťanské například ve tvaru některých staveb, nebo na rozetových, vitrážových oknech.

Mandaly kreslil například Giordano Bruno, který vytvářel dokonalé kruhové obrazce s bezchybnou formou. Sám říkal, že si tím cvičí představivost a udržuje se tak v harmonii.

Slovy C.G.Junga: mandala je tušení středu osobnosti, centrální bod duše, kde vše vzniká a podle kterého je vše uspořádáno.

Mandaliu jsme na naše karty dali z několika důvodů – mandala uklidňuje již svojí podstatou. Vzbuzuje v člověku touhu ji dokončit, pokud má pocit, že není hotová. A když hotová je, pak je s její energii spojen a souzní s ní. Pokud Mandalu dotvoříme, máme pocit celistvosti, klidu a můžeme dosáhnout jistého sebepoznání.

Záleží jen na nás jak hluboko se do tvorby mandal ponoříme.

Máloco poskytuje tak obrovský tvůrčí prostor a možnost využít fantazii než mandala. A to i u lidí, kteří o sobě říkají že „neumí kreslit“. Mandala se nekreslí. Mandala se tvoří a vzniká z naší duše, našeho srdce, naší intuice.

I pokud bychom tvořili mandaly do smrti, stále by bylo mnoho vzorů, které bychom nevytvořili.

Co nám tedy mandaly a jejich tvorba přináší?

– zklidnění. Kruh je harmonie sama. Již z tohoto principu nás pohled na mandalu zklidňuje.

– získání vhledu. Při pohledu na mandalu, kterou jsme právě vytvořili můžeme ihned odhalit jakoukoli disharmonii. Kterou můžeme vidět třeba jen my. Díky opětovnému tvoření, soustředění se, pohledu do sebe sama se může naše já uklidnit, napravit.

– získání energie. Je mnoho lidí, kteří nedokáží účinně odpočívat. Pokud se ponoříte do tvorby mandal, dostanete se trochu mimo sebe, nevnímáte čas a již sama tvorba přináší léčivou energii. Tělo i duše nabírá při této činnosti energii.

– zklidnění emocí. Při tvorbě mandal se naše mysl toulá. A můžeme se dostat až na dno – až k našim pocitům a emocím. Můžeme je v klidu analizovat a zpracovat.

– zvýšení sebevědomí. Po vytvoření mandaly jsme mnohdy mile překvapeni tím, co jsme dokázali. Dochází ke spontánnímu pocitu hrdosti, sebeuznání, sebeuspokojení.

– vnoření se do tajemných významů mandal. Často se nám může stát, že poté, co mandalu dokončíme, nevěříme jak obrovsky úžasnou věc jsme vytvořili. Při pohledu na ni pak nacházíme v různých vzorcích významy, které bychom ani sami nečekali.

– sebeléčení. Každá mandala, kterou jsme vytvořili sami, nebo, která byla tvůrcem nabita vyzařuje energii. Stejně tak jako mnoho obrazů, uměleckých děl, příroda, voda, oheň…. My tuto energii dokážeme vstřebat. Pokud si to dovolíme. Dovolte si to – prosíme vás o to.

Může se nám stát, že dostaneme mandalu již hotovou. Už při prvním pohledu na ni poznáme, zda mandala vyzařuje energii, nebo zda je tak říkajíc „mrtvá“ Takových naštěstí není nijak moc.

Když se na jakoukoli mandalu zadíváte, měli by jste z ní cítit energii, dynamismus. Pokud se podíváte do středu obrázku, barvy se začnou prolínat, míchat, hýbat – jako by vám mandala ožila před očima a chtěla někam odtéct. Často středem jako vír. Když budete na mandalu hledět delší dobu, začnete cítit uklidnění, zklidnění dechu, uvolnění.

V těchto chvílích mandala léčí.

Mandalu si můžete vytvořit sami, a to velice jednoduše. Nakreslíte kruh a začnete tvořit cokoli vás napadne. A to jak uvnitř – to je nejčastější, tak ovšem i vně mandaly.

Pokud chcete znát bližší význam toho co namalujete stačí, když se zadíváte na to, co jste namalovali ve středu. Již ze samého pocitu by jste měli poznat, zda je to pozitivní, nebo negativní, zda je vše v pořádku, nebo zda je potřeba na něčem pracovat.

Jak tedy mandala může ovlivnit náš život? To je jednoduché – tak moc jak jí my sami dovolíme. Mandala a její tvorba se může stát vaším pomocníkem při cestě k pohodě, ke splnění snů, k uklidnění sama sebe, k projevení svých představ.

A koneckonců – i k té vaší cestě

Mějte fajn den

Gaby

 

Afirmační karty

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *